Đàn piano điện Yamaha cũ là sản phẩm của Yamaha – thương hiệu nổi tiếng về ngành công nghiệp chế tạo đàn piano. Tại Thiên Phúc có bán các loại đàn piano điện cũ Yamaha với giá hấp dẫn.

-7%
19,500,000 
-8%
17,000,000 
-9%
14,500,000 
-11%
16,000,000 
-12%
15,000,000 
-15%
11,000,000 
-18%
11,500,000 
-29%
10,000,000 
-12%
18,500,000 
-8%
11,000,000 
-28%
6,500,000 
-32%
8,200,000 
-26%
13,000,000 
-29%
8,500,000 
-30%
7,000,000 
-19%
12,900,000 
-19%
13,000,000 
-22%
9,800,000 
10,500,000 
8,000,000 
15,500,000 
-15%
5,500,000 
-8%
11,000,000 
-16%
11,800,000 
-15%
20,500,000 
-7%
6,500,000 
-6%
12,200,000 
-8%
9,700,000 
-8%
12,000,000 
-9%
10,000,000 
8,500,000 
-6%
16,000,000 
24,000,000 
28,000,000 
8,700,000 
10,000,000 
13,500,000 
9,500,000 
9,500,000 
-9%
15,000,000 

mới đặt mua sản phẩm